Επιλογή Συγγραφέα

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


Ασκήσεις-Θέματα.(Γιά Εξετάσεις σ
Όνομα Χρήστη      Κωδικός πρόσβασης      Ξεχάσατε τον κωδικό σας?   Ξεχάσατε το Όνομα Χρήστη?   Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό? Δημιουργήστε  

Εορτολόγιο

NewsLetter


Βιβλία έως 20€

Αναγκαστική ...Αναγκαστική Εκτέλεση ΙΙ €17.50
Αμεσο Μάρκετ ...Αμεσο Μάρκετινγκ €15.00

Αγαπημένα Βιβλία

Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα αγαπημένα σας

Μοιραστείτε τα Αγαπημένα σας

Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τις Shared Favorite List
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Ασκήσεις-Θέματα.(Γιά Εξετάσεις στο Δημόσιο κλπ) Λογιστικά-Κοστολ

Συγγραφέας: Καραγιάννης Δημήτρης

Τιμή (τεμάχιο): €21.36


Πρέπει να συνδεθείτε για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα στα αγαπημένα σας
Υποβάλετε ερώτηση για αυτό το προϊόν

Εκδόσεις: Καραγιάννης Ι. Δημ. & Σία ΟΕ

isbn: 2887458542

Έτος: 2005

Περιεχόμενα:


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 9
Παράδειγμα αγοράς εδαφικής έκτασης 10
Παράδειγμα πώλησης εδαφικής έκτασης 11
Θέματα με ερωτήσεις 12
Θέματα με παραδείγματα 12
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 14
Παράδειγμα αγοράς κτιρίου από επιχείρηση ως πάγιου στοιχείου 16
Παράδειγμα πώλησης κτιρίου από επιχείρηση που το χρησιμοποιούσε
ως πάγιο στοιχείο 17
Παράδειγμα ολοκλήρωσης της κατασκευής ξένου ημιτελούς κτιρίου
και αναγνώρισης του κόστους ολοκλήρωσης της κατασκευής, ως μέρους
του ενοικίου μακρόχρονης εκμίσθωσης 19
Θέματα με παραδείγματα 21
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 28
Παράδειγμα αγοράς και πώλησης μηχανήματος 30
Παράδειγμα επιστροφής μηχανήματος με παρακράτηση της κυριότητας
κατά την πώληση 33
Παράδειγμα που περιλαμβάνει την αγορά μέχρι και την πώληση
του ίδιου μηχανήματος 38
Θέματα με ερωτήσεις 41
Θέματα με παραδείγματα 42
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 49
Παράδειγμα πώλησης μεταφορικού μέσου 49
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 53
Παράδειγμα αγοράς πώλησης και επιστροφής επίπλων 53
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 56
Παράδειγμα για την ιδιοκατασκευή πάγιων στοιχείων 56
Θέματα με ερωτήσεις 59
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 60
1ο Παράδειγμα χειρισμού συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν
από αγορά πάγιων στοιχείων 62
2ο Παράδειγμα χειρισμού συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν
από αγορά πάγιων στοιχείων 64
Θέματα με ερωτήσεις 65
Θέματα με παραδείγματα 66
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 73
Παράδειγμα αγοράς εταιρικών μεριδίων Ε. Π. Ε. από Α. Ε. 74
Θέματα με ερωτήσεις 75
Θέματα με παραδείγματα 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 78
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 20. ΕΜΠΟΡΕΜΑΤΑ 79
Παράδειγμα αποτίμησης εμπορεύσιμων αγαθών (εμπορευμάτων) 80
Παράδειγμα αποτίμησης εμπορευμάτων με τη μέθοδο που δίνει
τα λιγότερα δυνατά κέρδη 84
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 85
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 22. ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 86
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 23. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 86
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 24. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87
Παράδειγμα αποτίμησης αποθεμάτων α' υλών 88
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 91
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 91
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 91
Θέματα με ερωτήσεις 93
Θέματα με παραδείγματα 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 97
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 30. ΠΕΛΑΤΕΣ 98
Παράδειγμα χαρακτηρισμού ενός πελάτη ως επισφαλή -
σχηματισμός πρόβλεψης 99
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 31. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 102
Παράδειγμα διακίνησης συναλλαγματικών 103
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 106
Παράδειγμα εισαγωγής από το εξωτερικό εμπορευμάτων 106
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 110
Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού για τη διαφορά που προκύπτει
από φορολογικό έλεγχο 111
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 112
Φορολογία κερδών που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισαγμένων
στο χρηματιστήριο Αθηνών 112
Φορολογία υπεραξίας των μετοχών 113
Αποτίμηση χρεογράφων 113
Παράδειγμα αποτίμησης χρεογράφων (μετοχών και ομολογιών)
που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο 114
Θέματα με παραδείγματα 116
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 117
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117
Παράδειγμα χειρισμού δαπάνης που με 31. 12, είναι κατά ένα μέρος
δουλευμένη και κατά ένα άλλο μέρος δεν είναι δουλευμένη 118
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 119


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 121
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122
Παράδειγμα σύστασης και διανομής κερδών ατομικής επιχείρησης 124
Παράδειγμα σύστασης O. E. και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων O. E. 126
Παράδειγμα διανομής κερδών Ε. Ε. 127
Παράδειγμα σύστασης Α. Ε. με εισφορά ατομικής επιχείρησης 129
Παράδειγμα διανομής κερδών Α. Ε. 131
Παράδειγμα απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου 132
Παράδειγμα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 133
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 133
Παράδειγμα ακύρωσης παράνομα σχηματισμένου αφορολόγητου
αποθεματικού 134
Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης έκτακτου αποθεματικού Α. Ε. και αύξησης
σε μετρητά, όταν στο κεφάλαιο της συμμετέχει και άλλη Α. Ε. 135
Παράδειγμα απόσβεσης πάγιων στοιχείων που αποκτήθηκαν με
επιχορήγηση του Ν. 2601/98 137
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 138
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 43. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 138
Θέματα με ερωτήσεις 139
Θέματα με παραδείγματα 141
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 142
Παράδειγμα πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 143
Θέματα με παραδείγματα 145
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 148
Παράδειγμα λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου σε συνάλλαγμα
για την απόκτηση πάγιου στοιχείου 148
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 48. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 152
Παράδειγμα λογιστικής λειτουργίας Κεντρικού και Υποκαταστήματος 152
Θέματα με ερωτήσεις 162
Θέματα με παραδείγματα 163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 164
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 165
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 166
Παράδειγμα εξόφλησης γραμματίου πληρωτέου σε ξένο νόμισμα 167
Παράδειγμα αντικατάστασης γραμματίου πληρωτέου 167
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 52. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 168
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 168
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 168
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 168
Παράδειγμα εξόφλησης εισφορών στο Ι. Κ. Α. με πρόστιμο 169
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 56. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 171
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 171
Παράδειγμα διαχωρισμού με 31. 12 μιας δαπάνης σε δουλευμένη
και σε μη δουλευμένη 171


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
174
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 175
Παράδειγμα λογιστικής καταχώρησης της μισθοδοσίας 175
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 177
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 177
Παράδειγμα καταβολής εξόδων συντήρησης κτιρίων καθώς και ενοικίων 178
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 179
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 179
ΔΩΡΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 179
Παράδειγμα διάθεσης μικρών δώρων (μέχρι 10 ευρώ) 180
Παράδειγμα διάθεσης μεγάλων δώρων (πάνω από 10 ευρώ) 180
Παράδειγμα χορήγησης δείγματος σε πελάτη 181
Παράδειγμα διάθεσης αγαθών της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00 από
επιχείρηση, που εμπορεύεται τέτοια αγαθά, για τις ανάγκες της 183
Παράδειγμα διάθεσης αγαθών, που δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 4
άρθρο 30 του Ν. 2859/00 από επιχείρηση, που εμπορεύεται τέτοια
αγαθά, για τις ανάγκες της 183
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 184
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 184
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 184
Θέματα με παραδείγματα 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ 188
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 189
Παράδειγμα πώλησης εμπορεύματος με πίστωση και με συναλλαγματικές 190
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 191
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 191
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 191
Παράδειγμα πώλησης προϊόντων με μετρητά, με επιταγές εισπρακτέες
και με συναλλαγματικές εισπρακτέες έντοκες 192
Παράδειγμα πώλησης προϊόντων μέσω αντιπροσώπου 194
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 199
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 199
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 199
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 200
Παράδειγμα λογιστικής απεικόνισης της καταστροφής εμπορεύσιμων
αγαθών για τα οποία είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία 201
Θέματα με ερωτήσεις 202
Θέματα με παραδείγματα 203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 208
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 209
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. 00 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ" 210
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. 01 "ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ" 210
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. 02 211
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. 03 ΈΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ" 211
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 211
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 82. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 211
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 212
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 84. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 212
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 212
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 212
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 213
89 Ισολογισμός 213
Συναλλαγματικές διαφορές σύμφωνα με τον Κ. Β. Σ. και το Γ. Λ. Σ. 214
Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 214
Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο
νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων
στοιχείων 215
Β. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 219
Παράδειγμα χειρισμού συναλλαγματικών διαφορών από βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις 221
Παράδειγμα χειρισμού συναλλαγματικών διαφορών από μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις 222
Παράδειγμα χειρισμού των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν
από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 223
Θέματα με ερωτήσεις 230
Θέματα με παραδείγματα 230


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 231
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ, ΟΤΑΝ
ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 258
Λογιστικοί κανόνες για προσδιορισμό αποτελεσμάτων χρήσης με
χρησιμοποίηση του λογαριασμού "γενική εκμετάλλευση" και με
"φύλλο μερισμού εξόδων" 259
Αποτελέσματα και ισολογισμοί με παραδείγματα και εφαρμογές 260
Θέματα με ολοκληρωμένα παραδείγματα γενικής λογιστικής 260
Παράδειγμα ολοκληρωμένο γενικής λογιστικής με βάση το Γ. Λ. Σ. 260
Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και
αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές
εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης με βάση το Γ. Λ. Σ. 269


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 279
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 280
Ίδρυση O. E. με μετατροπή ατομικής επιχείρησης 282
1ο Παράδειγμα ίδρυσης O. E. με εισφορά ατομικής επιχείρησης 282
2ο Παράδειγμα ίδρυσης O. E. με εισφορά ατομικής επιχείρησης 286
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Ε. 288
Παράδειγμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε μετρητά και
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 292
Παράδειγμα συμπληρωματικών εισφορών σε Ε. Π. Ε. 293
Παράδειγμα μείωσης κεφαλαίου για κάλυψη ζημίας 294
Παράδειγμα έκδοσης ιδρυτικών τίτλων και εξαγοράς αυτών 295
Παράδειγμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ομολογιακού
δανείου και με εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους 298

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 300
Παράδειγμα μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε O. E., σύστασης O. E.
και φορολογίας στη διανομή κερδών O. E. 300
Παράδειγμα μετατροπής O. E. σε Α. Ε. 304
Παράδειγμα συγχώνευσης επιχειρήσεων 310
Παράδειγμα λύσης και εκκαθάρισης Ε. Π. Ε. 319
Παράδειγμα μετατροπής O. E. σε Ε. Π. Ε. 326
Παράδειγμα λύσης και εκκαθάρισης O. E. 331
Παράδειγμα διανομής αποτελεσμάτων εκκαθάρισης σε Ε. Ε. 335
Θέματα με ερωτήσεις 336


ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 339

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 339
Θέματα με ερωτήσεις 339

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 353
Λογιστικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, όταν ενεργούνται
λογιστικές εγγραφές κοστολόγησης με βάση την ομάδα 9 του Γ. Λ. Σ. 354
Παραδείγματα κοστολόγησης 359
Ορθολογική και ιστορική κοστολόγηση 364
Παράδειγμα με ιστορική - ορθολογική κοστολόγηση 364
Παράδειγμα κόστους παραγωγής κατά φάσεις 367
Κοστολόγηση με μονάδες ισοτιμίας 368
Παράδειγμα προσδιορισμού κόστους παραγωγής και κόστους πώλησης με
μονάδες ισοτιμίας 369
Οριακό κόστος 371
Διαφορικό κόστος 371
Παραδείγματα κοστολόγησης (χωρίς λογιστικές εγγραφές) 373
1 ο Παράδειγμα: κοστολόγησης προϊόντων 373
2ο Παράδειγμα: κοστολόγησης προϊόντων 375
3ο Παράδειγμα: υπολογισμός του κόστους παραγωγής έτοιμου και
ημιέτοιμου προϊόντος 380
4ο Παράδειγμα: προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και πώλησης -
προσδιορισμός του κέρδους 382
5ο Παράδειγμα: προσδιορισμός του καθαρού κέρδους χωρίς λογιστικές
εγγραφές 384
Παραδείγματα κοστολόγησης (με λογιστικές εγγραφές με την ομάδα 9
του Γ. Λ. Σ. ) 387
1ο Παράδειγμα: κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γ. Λ. Σ. 387
2ο Παράδειγμα: μηνιαία κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γ. Λ. Σ. 390


ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 397

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 397
Παραδείγματα αλλοίωσης του αποτελέσματος με τα αποθέματα 401
Πώληση εμπορεύματος χωρίς να γίνει λογιστική εγγραφή της πώλησης 401
Πώληση εμπορεύματος με εικονικό τιμολόγιο 402
Πώληση εμπορεύματος και από λάθος απεικόνιση του και στην απογραφή
τέλους χρήσης 402
Τακτοποίηση ελλείμματος ή πλεονάσματος που προκύπτει κατά την αγορά
αγαθών 403
Έλεγχος και διόρθωση σφάλματος στα αποθέματα 404
Έλεγχος και διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αποθέματα 406

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 408
Παραδείγματα ελέγχου 408


ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 417

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 417

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 435


ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" 441
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" 507
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" 534
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ" 548
Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" 568

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 614
Αποσβέσεις 616
Σταθερή και φθίνουσα μέθοδος 616
Αποσβέσεις στην δωρεάν επιχείρηση 619
Παράδειγμα υπολογισμού απόσβεσης με τη φθίνουσα μέθοδο 620
Οικονομικές καταστάσεις 621
Περιεχόμενα 633


Κριτικές Πελατών

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτό το προϊόν.Παρακαλούμε κάντε εισαγωγή για να γράψετε μία κριτική.
Last Updated: Sunday, 01 February 2015 19:38

Αποστολές

Κριτικές

Opinion of Ιωάννης Σουρανάκης about:
4 STARS
χρησιμότατο

Βρείτε μας στο...

Prosvasis SBC Channel

Η Prosvasis στο SBCΗ Prosvasis στο SBC

Κάθε Πέμπτη στις 19:00 ο Οικονομικός Διευθυντής της Prosvasis ΑΕΒΕ κος Απόστολος Αλωνιάτης στην εκπομπή Φορολογική Ανάλυση στο SBC channel (Bloomberg channel)

Σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις 12:30 και κάθε Κυριακή στις 17:00

 

Best Seller

Γενικό Λογισ ...Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Βεντάλια €16.00
4 Κώδικες + 104 Κώδικες + 10 €40.00
Αστικός Κώδι ...Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία, τόμος 9ος €60.00
Δίκαιο προσω ...Δίκαιο προσωπικών εταιριών €45.00

Επισκέπτες/ Μέλη Online

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους

Τυχαιο Προϊον

Η εξασφάλιση ...Η εξασφάλιση των πιστώσεων €83.60
Εφαρμογές Δι ...Εφαρμογές Διοικητικής Δικονομίας ΙΙ. Προσφυγή - Ανακοπή - Αγωγή €15.00

Προσφορές Εκπτώσεις

100 πρακτικά θ ...100 πρακτικά θέματα ποινικής δικονομίας €14.00
Εισαγωγή στα ...Εισαγωγή στα νομικά - Στοιχεία δικαίου €30.00
Designed by CJ web Tel.2810 326014 - All Rights Reserved
Το Καλάθι σας είναι άδειο.