Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης του Γ.Λ.Σ ( 7η Έκδοση)

Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης του Γ.Λ.Σ ( 7η Έκδοση)
Συγγραφέας: Καραγιάννης Δημήτρης

Τιμή (τεμάχιο): €23.00


Πρέπει να συνδεθείτε για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα στα αγαπημένα σας
Υποβάλετε ερώτηση για αυτό το προϊόν

Εκδόσεις: Αυτοέκδοση

isbn: 28874585503

Έτος: 2008

Περιεχόμενα:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5
ΟΜΑΔΑ 1η: Πάγιο Ενεργητικό 7
ΟΜΑΔΑ 2η: Αποθέματα 30
ΟΜΑΔΑ 3η: Απαιτήσεις και διαθέσιμα 36
ΟΜΑΔΑ
4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 46
ΟΜΑΔΑ 5η: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 52
ΟΜΑΔΑ 6η: Οργανικά έξοδα κατ' είδος 66
ΟΜΑΔΑ 7η: Οργανικά έσοδα κατ' είδος 85
ΟΜΑΔΑ 8η: Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 94
ΟΜΑΔΑ 10η: Λογαριασμοί τάξης 108


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΟΜΑΔΑ 1η) 112
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 113
Γενικά περί εδαφικών εκτάσεων 113
Αγορά εδαφικής έκτασης 113
Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 114
Αποτίμηση των εδαφικών εκτάσεων 115
Πώληση εδαφικής έκτασης όταν αυτή θεωρείται "πάγιο στοιχείο"
για την επιχείρηση που προβαίνει στην πώληση 116
Φορολογία κερδών από πώληση εδαφικών εκτάσεων 117
Λογιστικός χειρισμός μεταβίβασης συντελεστή δόμησης 119
Παράδειγμα αγοράς εδαφικής έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί
ως πάγιο στοιχείο για την επιχείρηση που την αγοράζει 120
Παράδειγμα πώλησης εδαφικής έκτασης από επιχείρηση,
που την εμφάνιζε στα λογιστικά της βιβλία ως πάγιο στοιχείο 126
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 130
Γενικά περί κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 130
Αγορά κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων 131
Κατεδάφιση κτιρίων που θεωρούνται πάγια 132
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 133
Απόσβεση εισφοράς χρήσης ακινήτου σε εταιρία 135
Κατασκευή κτιρίων ή τεχνικών έργων σε οικόπεδα τρίτων -
Υπολογισμός αποσβέσεων τους 136
Αποτίμηση των κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 138
Πώληση κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων 138
Φορολογία κερδών από πώληση κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
και τεχνικών έργων 140
Παράδειγμα αγοράς διαμερίσματος από επιχείρηση που θα
το χρησιμοποιήσει ως λογιστικό της γραφείο 142
Παράδειγμα ιδιοκατασκευής μαντρότειχου (περίφραξης οικοπέδου),
όταν η κατασκευή του ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο έτος, που άρχισε
να κατασκευάζεται 147
Παράδειγμα απόσβεσης δαπανών κατασκευής που πραγματοποιούνται
σε ξένο οίκημα 149
Παράδειγμα πώλησης ακινήτου (κτιρίου κλπ.) από επιχείρηση, που
το εμφανίζει στα λογιστικά της βιβλία, ως πάγιο στοιχείο 152
Παράδειγμα απόκτησης ακινήτου από αντιπαροχή
οικοπέδου που έχει δοθεί σε εργολάβο κατασκευαστή 156
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 160
Γενικά περί μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού 160
Αγορά μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπών
μηχανολογικών εξοπλισμών 161
Μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης 162
Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού 163
Αποσβέσεις μηχανημάτων για τα οποία παρακρατείται η κυριότητα
μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος 164
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που μισθώνονται σε τρίτους με τη
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Λήζινγκ) 164
Αποσβέσεις μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων 166
Καταστροφή ή αχρήστευση μηχανήματος 166
Αξία αποτίμησης των μηχανημάτων κατά την απογραφή τέλους χρήσης 166
Πώληση μηχανήματος 167
Φορολογία κερδών από πώληση μηχανημάτων 168
Παράδειγμα πώλησης μηχανήματος που έχει αποσβεστεί πλήρως 169
Παράδειγμα πώλησης μηχανήματος με παρακράτηση της κυριότητας
μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος 172
Παράδειγμα αντικατάστασης παραγωγικού μηχανήματος εργοστασίου
που είχε αποσβεσθεί πλήρως με άλλο καινούργιο μηχάνημα 183
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 187
Γενικά περί μεταφορικών μέσων 187
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 187
Παράδειγμα αντικατάστασης παλαιού αυτοκινήτου με καινούργιο 188
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 199
Γενικά περί επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 199
Αποτίμηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 201
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 201
Αγορές και πωλήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 203
Παράδειγμα αγοράς επίπλων και στη συνέχεια αντικατάσταση
τους με άλλα έπιπλα 204
Λογιστικές ενέργειες για την αγοραπωλησία των καινούριων επίπλων 208
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 209 Γενικά περί ακινητοποιήσεων και προκαταβολών κτήσης πάγιων στοιχείων 209
Προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων 210
Παράδειγμα ιδιοκατασκευής αποθηκευτικού χώρου 211
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 215
Γενικά περί ακινητοποιήσεων άϋλων πάγιων στοιχείων 215
Υπεραξία της επιχείρησης 215
Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 216
Παραχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ. 216
Εξοδα πολυετούς απόσβεσης 217
1ο Παράδειγμα: Αφορά χειρισμό χρεωστικής συναλλαγματικής διαφοράς και τόκων, που προκύπτουν λόγω αγοράς πάγιου στοιχείου
με δάνειο σε ξένο νόμισμα 225
2ο Παράδειγμα: Αφορά χειρισμό συν/κών διαφορών που προκύπτουν
από αγορά πάγιων στοιχείων 231
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 233
Τι ονομάζονται συμμετοχές 233
Αγορά συμμετοχών 234
Πώληση συμμετοχών 234
Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (άρθρο 28 παρ. 5 Κ.Β.Σ.) 235
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογ. 18.02 - 18.14) 236
Παράδειγμα συμμετοχής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. και διανομή των κερδών
της Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις αυτές 238
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 19. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ (Ομιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσης) 248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΑ 2η) 251
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 252
Γενικά περί εμπορευμάτων 252
Λειτουργία του λογαριασμού 20 "Εμπορεύματα" 252
Προϋπολογισμένες αγορές 253
Αγορές εμπορευμάτων 253
Εκπτώσεις αγορών 254
Παραλαβή αγαθών, προτού φτάσουν τα δελτία αποστολής ή
τα τιμολόγια που τα συνοδεύουν 254
Παραλαβή τιμολογίων, προτού φτάσουν τα αντίστοιχα αγαθά 255
Αποτίμηση αποθεμάτων εμπορεύσιμων αγαθών - απογραφή 255
Αποτίμηση απαξιωθέντων εμπορευμάτων 257
Παράδειγμα τακτοποίησης ποσοτικής διαφοράς που προκύπτει
σε απογραφή εμπορεύσιμου αγαθού, όταν τηρείται και βιβλίο αποθήκης 259
Παράδειγμα παράδοσης εμπορεύσιμου αγαθού σε άλλον για να το
χρησιμοποιεί ως "πάγιο στοιχείο" 263
Παράδειγμα αγοράς εμπορευμάτων επί πιστώσει και με αποδοχή
συναλλαγματικών 264
Παράδειγμα αγοράς αγαθών από παραγγελιοδόχο στο όνομα του, αλλά για λογ/σμό όμως του "παραγγελέα" (δηλαδή του προσώπου
που δίνει την παραγγελία με προμήθεια π.χ. 20%) 268
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 272
Γενικά περί προϊόντων (βλέπε και λογ. 20 σελ. 252) 272
Λειτουργία του λογ. 21 "προϊόντα έτοιμα και ημιτελή" (βλέπε σελ. 272) 272
Αποτίμηση αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και ημιτελών - απογραφή 272
Τι λέμε συμπαραγωγό προϊόντα και πως τα αποτιμούμε 273
Τι λέμε ελαττωματικά προϊόντα και πως τα αποτιμούμε 274
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 22. ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 275
Γενικά περί υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 275
Λειτουργεία του λογ. 22 "Υποπροϊόντα και Υπολείμματα" 275
Αποτίμηση αποθεμάτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων - απογραφή 275
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 23. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα
και υπολ/ματα στο στάδιο της κατεργασίας) 276
Γενικά περί παραγωγής σε εξέλιξη 276
Λειτουργία του λογ. 23 "παραγωγή σε εξέλιξη" 276
Αποτίμηση αποθεμάτων παραγωγής σε εξέλιξη - απογραφή 276
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 24. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 277
Γενικά περί α' και β' υλών και υλικών συσκευασίας 277
Λειτουργία του λογ. 24 "α' και β' ύλες - υλικά συσκευασίας" 277
Αποτίμηση αποθεμάτων α' και β' υλών - υλικών συσκευασίας 278
Παράδειγμα αγοράς α' ύλης με μετρητά, επιταγές πληρωτέες και
με αποδοχή έντοκης συναλλαγματικής 279
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 283
Γενικά περί αναλώσιμων υλικών 283
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 283
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 284
Λειτουργία των ειδών συσκευασίας 285
Αποτίμηση των ειδών συσκευασίας - απογραφή 285
Λειτουργία των επιστρεπτέων από τους πελάτες ειδών συσκευασίας 285
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 286
Παρακολούθηση εμπορεύσιμων αγαθών που βρίσκονται σε τρίτους 286
Παράδειγμα χρησιμοποίησης ειδών συσκευασίας της επιχείρησης από
προμηθευτές της (περιπτώσεις που η επιστρεφόμενη συσκευασία καλύπτεται
από καταβαλλόμενη εγγύηση) 287
Παράδειγμα λογιστικής διακίνησης ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται
από τους πελάτες (όταν κατά την έκδοση του παραστατικού προστίθεται
και Φ.Π.Α. πάνω στην αξία των ειδών συσκευασίας, που πρόκειται
να επιστραφούν) 295
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ 300
Παράδειγμα διάθεσης αγαθών της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00 από
επιχείρηση, που εμπορεύεται τέτοια αγαθά, για τις ανάγκες της
(π.χ. για διαφημιστικούς λόγους) 302
Παράδειγμα διάθεσης αγαθών της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00
από επιχείρηση, που παράγει τέτοια αγαθά, για τις ανάγκες της 305
Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση για τις ανάγκες της,
αγαθών δικής της παραγωγής, που δεν περιλαμβάνονται στα αγαθά
της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00. (Δηλαδή αγαθά τέτοια, που αν
η επιχείρηση τα αγοράσει από τρίτους για ικανοποίηση αναγκών της,
έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. των αγορών αυτών από το Φ.Π.Α.
των πωλήσεων της) 307
Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση, ως πάγιο περιουσιακό
στοιχείο, αγαθού δικής της παραγωγής, που περιλαμβάνεται στα αγαθά
της παρ. 4 άρθρο 30 Ν. 2859/00 308
Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση, ως πάγιο περιουσιακό
στοιχείο, εμπορεύσιμο αγαθό της που δεν περιλαμβάνεται στα αγαθά
εκείνα της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00 310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΟΜΑΔΑ 3η) 314
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 315
Πότε ο πελάτης θεωρείται αφερέγγυος 317
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 319
Παράδειγμα χαρακτηρισμού ενός πελάτη ως επισφαλή ή ανεπίδεκτο
είσπραξης - σχηματισμός πρόβλεψης 323
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 31. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 331
Παράδειγμα αποστολής συναλλαγματικών στην τράπεζα για είσπραξη 334
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 337
Παράδειγμα εισαγωγής από το εξωτερικό (από χώρα εκτός της Ε.Ε.)
εμπορεύσιμων αγαθών (εμπορευμάτων, α' και β' υλών κλπ.) 339
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 346
Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς από φορολογικό έλεγχο και του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από αυτόν (όταν η εταιρία δεν αποδέχεται τα ποσά αυτά και προσφεύγει στα φορολογικά
δικαστήρια) 352
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 358
Φορολογία κερδών που προκύπτουν από την πώληση μετοχών
εισαγμένων στο χρηματιστήριο 360
Φορολογία υπεραξίας μετοχών λόγω μεταβίβασης 362
Αποτίμηση χρεογράφων (μετοχών και ομολογιών) 363
Βιβλίο απογραφών (για τα χρεόγραφα) 364
Ζημιές από αποτίμηση μετοχών και ομολογιών 364
Διανομή μερίσματος στους μετόχους 364
Παράδειγμα αποτίμησης χρεογράφων μετοχών και ομολογιών που
έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο 365
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 367
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 367
Παράδειγμα χειρισμού δαπάνης με ημερομηνία 31.12, που κατά ένα μέρος είναι δουλευμένη και κατά ένα άλλο μέρος δεν είναι δουλευμένη 369
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 371
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 39. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 372


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 4η) 373
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 374
Γενικά περί κεφαλαίου επιχειρήσεων 374
Λογιστικός χειρισμός της σύστασης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 375
Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου 376
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 377
Φορολογία της μείωσης του κεφαλαίου 377
Παράδειγμα σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας με εισφορά από μέτοχο ολόκληρης ατομικής επιχείρησης που διατηρούσε μέχρι την ημέρα εκείνη 378
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 382
Γενικά περί αποθεματικών - διαφορών αναπροσαρμογής 382
Λογιστικός χειρισμός των αποθεματικών - διαφορών αναπροσαρμογής 382
Φορολογία των αποθεματικών - διαφορών αναπροσαρμογής 385
Παράδειγμα που αφορά σχηματισμένα αφορολόγητα αποθεματικά,
τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το διενεργούμενο φορολογικό έλεγχο 388
Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς που προκύπτει από τη μη αναγνώριση σχηματισμένου αφορολόγητου αποθεματικού, κατά τον
φορολογικό έλεγχο 389
Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης αποθεματικών Α.Ε., όταν στο κεφάλαιο
της συμμετέχει και άλλη Α.Ε. 393
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 400
Γενικά περί αποτελεσμάτων εις νέο 400
Λογιστικός χειρισμός των αποτελεσμάτων εις νέο 400
Φορολογική μεταχείριση των αποτελεσμάτων εις νέο 402
Παράδειγμα χειρισμού υπολοίπου κερδών ή ζημιών εις νέο 403
Παράδειγμα χειρισμού λογιστικών διαφορών που προκύπτουν λόγω
χαρακτηρισμού μιας πάγιας επένδυσης ως δαπάνη χρήσης 404
Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς που προκύπτει από
φορολογικό έλεγχο με βάση την Α.Υ.Ο. πολ. 1037/05 407
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 43. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 409
Γενικά περί ποσών προορισμένων για αύξηση του κεφαλαίου 409
Λογιστικός χειρισμός των ποσών που προορίζονται για αύξηση
του κεφαλαίου 409
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 411
Τι είναι πρόβλεψη" 411
Κατηγορίες προβλέψεων 411
Πως σχηματίζονται και γιατί χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις -
Λογιστικός χειρισμός τους 412
Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού των επιχειρήσεων
λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία τους 414
Αποσβέσεις επισφαλών πελατών 416
Ποιες προβλέψεις αναγνωρίζονται φορολογικά 417
Παράδειγμα πρόβλεψης αποζημιώσεων προσωπικού 419
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 426
Ποιες υποχρεώσεις θεωρούνται μακροπρόθεσμες 426
Πως τακτοποιούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά
την κατάρτιση του ισολογισμού 426
Λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 427
Παράδειγμα λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από επιχείρηση σε
ξένο νόμισμα για απόκτηση πάγιου στοιχείου της, αποτίμησης του
σε ευρώ με 31.12 και χειρισμού της συναλλαγματικής διαφοράς
που προκύπτει 428
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 48. "ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ" 436
Πως λειτουργεί ο λογ/σμός 48. 436
Πως απεικονίζεται ο λογ/σμός 48. στον ισολογισμό τέλους χρήσης 437
Ενσωμάτωση ισολογισμών υποκαταστημάτων εξωτερικού στον
ισολογισμό της έδρας της επιχείρησης 437
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 49. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 438
Παράδειγμα μεταφοράς αποτελεσμάτων από το Υποκατάστημα στο Κεντρικό και καταχώρηση των ισολογισμών στα βιβλία του
Υποκαταστήματος και του Κεντρικού (αυτοτελής λογιστική) 439
Παράδειγμα ανάλυσης διαφόρων γεγονότων και ενεργειών που αφορούν συναλλαγές Κεντρικού και Υποκαταστήματος, όταν το Υποκατάστημα τηρεί αυτοτελή λογιστική 441

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 5η) 448
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 449
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού "Προμηθευτές" 449
Αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 450
Λογιστικός χειρισμός των ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται
στους προμηθευτές 451
Πώληση προϊόντων παραγωγών - μελών για λογαριασμό τους
από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 452
Παράδειγμα εξόφλησης υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 453
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 454
Λογιστικός χειρισμός των γραμματίων πληρωτέων 454
Λογιστικοί χειρισμοί των τόκων που περιλαμβάνονται στα άληκτα
γραμμάτια πληρωτέα 454
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 52. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 455 Λογιστικός χειρισμός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
τις Τράπεζες 455
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 456
Λογιστικός χειρισμός των διαφόρων πιστωτών 456
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 459
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 463
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 55 "Ασφαλιστικοί οργανισμοί" 463
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 56. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 464
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 56. "Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού" 464
Παράδειγμα διαχωρισμού μιας δαπάνης σε δουλευμένη και
σε μη δουλευμένη 466
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 58. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 468
Γενικά περί λογ/σμών της περιοδικής κατανομής 468
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 58 468
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 59. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 471


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 473

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ (ΟΜΑΔΑ 6η) 473
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 475
Λογιστικός χειρισμός των αμοιβών και εξόδων προσωπικού 475
Φορολογική αναγνώριση των αμοιβών προσωπικού 477
Παράδειγμα λογιστικών εγγραφών που αφορούν τη μισθοδοτική
κατάσταση 481
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 485
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 61. "Αμοιβές και έξοδα τρίτων" 485
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 61. "Αμοιβές και έξοδα τρίτων"" 486
Αμοιβές και έξοδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 487
Παράδειγμα καταβολής εξόδων παράστασης που το ύψος τους
καθορίζεται πλήρως από το καταστατικό 491
Παράδειγμα καταβολής εξόδων παράστασης στα μέλη του Δ.Σ.,
που το ύψος τους καθορίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την
τακτική γενική συνέλευση 494
Παρακράτηση και απόδοση του φόρου 500
Υπολογισμός και απόδοση του χαρτοσήμου 501
Παράδειγμα καταβολής "εκτός μισθού αμοιβών" στα μέλη του Δ.Σ. 502
Παράδειγμα καταβολής μισθού σε μέλη του Δ.Σ., όταν αυτά δεν είναι
ασφαλισμένα στο ΙΚΑ 507
Αμοιβή σε εταίρους ή σε διαχειριστές - εταίρους της Ε.ΠΕ. 508
Αμοιβή διαχειριστού που δεν είναι εταίρος της Ε.Π.Ε. 509
Παράδειγμα καταβολής αμοιβής σε διαχειριστή - μη εταίρο που δεν είναι
ούτε μισθωτός στην Ε.Π.Ε. αλλά ούτε και ασκεί ελευθέριο επάγγελμα 510
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 62. "ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ" 512
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 62. "Παροχές τρίτων" 512
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 62. "Παροχές τρίτων" 513
Τεκμαρτό ενοίκιο (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 513
Παράδειγμα καταβολής εξόδων ελέγχου και συντήρησης φορτηγού
αυτοκινήτου της επιχείρησης 517
1ο Παράδειγμα καταβολής ενοικίου λόγω μίσθωσης αποθήκης 517
2ο Παράδειγμα καταβολής ενοικίων 519
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 521
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 63 "Φόροι - Τέλη" 521
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 63 "Φόροι - Τέλη" 521
Παράδειγμα καταβολής των τελών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 522
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 524
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 64 "Διάφορα έξοδα" 524
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 64. "Διάφορα έξοδα" 528
Παράδειγμα αγοράς τροφής για το σκύλο του εργοστασίου 531
Παράδειγμα καταβολής εξόδων συντήρησης του κήπου του εργοστασίου 531
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ 533
Τι στοιχεία εκδίδονται όταν η επιχείρηση διαθέτει δώρα μικρής αξίας
(μέχρι 10 ευρώ) στους πελάτες της καθώς και στο κοινό,
χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή της 533
Τι στοιχεία εκδίδονται, όταν η επιχείρηση διαθέτει δώρα μεγάλης αξίας
(πάνω από 10 ευρώ) στους πελάτες της ή στο κοινό,
χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την διαφημιστική προβολή της 533
Τι στοιχεία εκδίδονται, όταν η επιχείρηση διαθέτει δείγματα στους
πελάτες της ή στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική
προβολή των αντίστοιχων εμπορευμάτων ή προϊόντων της 535
Παράδειγμα διάθεσης δώρων μικρής αξίας (μέχρι 10 ευρώ)
σε πελάτες (ή στο κοινό) με σκοπό την προβολή της επιχείρησης 536
Παράδειγμα διάθεσης δώρων αξίας πάνω από 10 ευρώ
σε πελάτες (ή στο κοινό) με σκοπό την προβολή της επιχείρησης 537
Παράδειγμα χορήγησης δείγματος σε πελάτη 538
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 540
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 65. "Τόκοι και συναφή έξοδα" 540
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 65. "Τόκοι και συναφή έξοδα" 540
Παράδειγμα καταχώρησης τόκων τραπεζικού δανείου 541
Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού των τόκων δανείων που πήρε
η επιχείρηση για ίδρυση ή επέκταση του εργοστασίου της 543
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 551
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 66. 551
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 66 551
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 553
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 68. 553
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 69. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 553 Παράδειγμα τακτοποίησης ποσού αποσβέσεων που υπολογίσθηκε με μεγαλύτερο συντελεστή και στη συνέχεια δεν αναγνωρίσθηκε
από το φορολογικό έλεγχο 554

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ (ΟΜΑΔΑ 7η) 556
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 557
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 70. 557
Φορολογικός χειρισμός του λογαριασμού 70 (καθώς και των άλλων
λογαριασμών της ομάδας 7) 562
Παράδειγμα πώλησης εμπορευμάτων με μετρητά, επιταγές
εισπρακτέες και συναλλαγματικές έντοκες εις διαταγήν
της επιχείρησης, που πουλάει τα εμπορεύματα 563
Παράδειγμα πώλησης, αγαθών μέσω αντιπροσώπου 566
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 570
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 71. 570
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ 570
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 72. 570
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 571
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 73. 571
Παράδειγμα πώλησης προϊόντων επί πιστώσει και με συναλλαγματικές
(ή με επιταγές) 572
Παράδειγμα πώλησης προϊόντων και έκδοση τιμολογίου με λανθασμένα
στοιχεία 576
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 578
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 74. 578
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 580
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 75. 580
Παράδειγμα είσπραξης ενοικίων από εκμίσθωση ιδιόκτητης αποθήκης 582
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 584
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 76. 584
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 586
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 78. 586
Πώς απεικονίζεται ο λογαριασμός 78 στις λογιστικές καταστάσεις 587
Παράδειγμα λογιστικής απεικόνισης της καταστροφής εμπορεύσιμων αγαθών και πάγιων στοιχείων (από πυρκαγιά) που είναι ασφαλισμένα
σε ασφαλιστική εταιρία 588
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 79. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 599

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ 8η) 600
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 601
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 80. 601
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 608
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 81. 608
Φορολογικός χειρισμός του λογ. 81. 610
Παράδειγμα καταβολής εκπρόθεσμων εισφορών και πρόστιμου στο ΙΚΑ 610
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ή ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ
ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 614
Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών πιστώσεων ή δανείων σε
ξένο νόμισμα (που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση
πάγιων στοιχείων) 615
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΠΛΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑ ΠΑΓΙΑ) 620
Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (που δεν χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση πάγιων στοιχείων) 623
Παράδειγμα χειρισμού συναλλαγματικών διαφορών από βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις (εκτός εκείνων που αφορούν δάνεια ή
πιστώσεις για αγορά πάγιων στοιχείων) 631
Παράδειγμα χειρισμού χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών από
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις (εκτός εκείνων που
αφορούν δάνεια ή πιστώσεις για αγορά πάγιων στοιχείων) 632
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 82. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 633
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 82. 633
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 634
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 83. 634
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 84. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 634
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 84. 634
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 635
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 85. 635
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 635
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 86. 635
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 637
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 88. 637
Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και
αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές
εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης 640
Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων
χρήσης χωρίς λογιστικές εγγραφές 644
Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων
χρήσης με λογιστικές εγγραφές 646
Παράδειγμα διανομής κερδών και υπολογισμού του φόρου σε συνεταιρισμούς,
όταν υπάρχουν αφορολόγητα έσοδα και κέρδη από συμμετοχές 654
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ. 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 655
Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 89. 655
Παράδειγμα τροποποίησης από τη Γενική Συνέλευση της διανομής κερδών
που πρότεινε για έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο 656
Παράδειγμα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής, του κόστους
πωληθέντων και του μικτού κέρδους βιοτεχνικής (ή βιομηχανικής)
επιχείρησης χωρίς εγγραφές 662
Παράδειγμα διόρθωσης των αποτελεσμάτων χρήσης που προσδιορίσθηκαν
λανθασμένα σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία 664
Παράδειγμα διανομής κερδών Α.Ε., όταν αυτά υπερκαλύπτονται από
το φόρο εισοδήματος που αναλογεί σ' αυτά 669


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ 671

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (ΟΜΑΔΑ 9) 671

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: (00). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ (ΟΜΑΔΑ 10) 672
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 673
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 01. 673
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 02. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΎΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 674
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 02. 674
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 03. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 675
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 03. 675
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 675
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 04. 675
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 676
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 05. 676
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 676
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 06 676
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 676
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 07. 676
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 676
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 08. 676
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 09. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 677
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 09. 677
Παράδειγμα απεικόνισης με λογαριασμούς τάξης αγαθών κυριότητας τρίτων, που βρίσκονται στις αποθήκες της επιχείρησης (όταν δεν υπάρχει
υποχρέωση τήρησης θεωρημένης αποθήκης) 678
Παράδειγμα απεικόνισης στα βιβλία της επιχείρησης προπωλήσεων, δηλαδή πωλήσεων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά έχουν
όμως υπογραφεί σχετικές συμφωνίες 682


ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΙΔΙΟΤΥΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) 685
Γενικά θέματα που αφορούν τις Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. 685
Παράδειγμα λειτουργίας μιας Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. 686
Κριτικές Πελατών

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτό το προϊόν.Παρακαλούμε κάντε εισαγωγή για να γράψετε μία κριτική.
Last Updated: Sunday, 01 February 2015 18:05